Năm 2022

VINH DANH CẤP GROUP

image

Phí Minh Mạnh

Holding/WGHN
Gắn bó 5 năm liên tục
image

Nguyễn Phan Hòa

Holding/WGHN
Gắn bó 5 năm liên tục
image

Nguyễn Hán Luân

Holding/WGHN
Gắn bó 5 năm liên tục
WGHN
WGHN
WGHN
WGHN
WGHN

VINH DANH CẤP CÔNG TY

image

Nguyễn Quang Hưng

Holding/WGHN
Nhân viên xuất sắc
image

Nguyễn Công Minh

Holding/WGHN
Nhân viên xuất sắc
image

Trương Thúy Giang

Holding/WGHN
Nhân viên xuất sắc
image

Nguyễn Khánh Như Phương

Holding/WGHN
Nhân viên xuất sắc
image

Trần Đức Anh

Media/wBooking
Nhân viên xuất sắc
image

Chu Thị Nhung

Ban Tài Chính/wBooking
Nhân viên xuất sắc
image

Đào Xuân Dương

Booking/wBooking
Phụ trách nhóm thiết kế xuất sắc nhất
image

Nguyễn Thị Thủy

Booking/wBooking
Trưởng nhóm thư ký xuất sắc nhất
image

Bùi A Ly

Booking/wBooking
Phụ trách mua hàng xuất sắc nhất
image

Hà Quang Tiến

Booking/wBooking
Phụ trách nhóm sự kiện xuất sắc nhất
image

Nguyễn Thị Huyền

Booking/wBooking
Trưởng nhóm xuất sắc nhất
image

Phạm Thị Thanh Tâm

Event/wBooking
"Tay hòm chìa khóa"
image

Nguyễn Lan Hương

Booking/wBooking
Trưởng phòng xuất sắc nhất
image

Hoàng Ánh Tuyết

Media/wBooking
Nhân viên xuất sắc
image

Bùi Thị Chinh

wTravel
Nhân viên cống hiến
image

Lê Thị Hưởng

wTravel
Tài năng trẻ
image

Vương Thảo Quyên

Central/wCentral
Nhân viên xuất sắc
image

Nguyễn Thị Yến Ngọc

Holding/wBooking
Nhân viên xuất sắc
image

Đoàn Phương Hồng Thủy

Media/wSouthern
Nhân viên xuất sắc
image

Huỳnh Thi

Media/wSouthern
Nhân viên xuất sắc
image

Đặng Xuân Khoa

Media/wSouthern
Nhân viên xuất sắc
image

Lương Công Phong

Media/wSouthern
Nhân viên xuất sắc
image

Lê Mạnh Tưởng

Media/wSouthern
Nhân viên xuất sắc
image

Trần Đức Minh

Media/wSouthern
PP xuất sắc
Zalo logo
Zalo
Hotline
Gửi yêu cầu hỗ trợ

Liên hệ