Năm 2023

VINH DANH CẤP GROUP

image

Trung tâm Media

vNews
Tập thể xuất sắc toàn wGroup
WGHN
WGHN
WGHN
WGHN
WGHN
WGHN

VINH DANH CẤP CÔNG TY

image

Bùi Văn Duy

Trung tâm CNTT
Nhân viên xuất sắc
image

Lê Quang Đông

Trung tâm CNTT
Nhân viên xuất sắc
image

Nguyễn Anh Đông

Trung tâm CNTT
Nhân viên xuất sắc
image

Trần Quốc Cường

Ban KD&CSKH
Thủ lĩnh xuất sắc
image

Đặng Thị Mai Anh

Trung tâm CNTT
Nhân viên xuất sắc
image

Lê Hoàng

Ban KD&CSKH
Nhân viên xuất sắc
image

Nguyễn Đức Bình

Trung tâm CNTT
Nhân viên xuất sắc
wBooking Miền Bắc

VINH DANH CẤP CÔNG TY

image

Lê Minh Ngọc

Trung tâm Marketing
Nhân viên có thâm niên gắn bó (5 năm)
image

Nguyễn Thị Thuỷ

Trung tâm kinh doanh
Thủ lĩnh xuất sắc
image

Cù Thị Liên

Trung tâm kinh doanh
Nhân viên xuất sắc
image

Đinh Thị Lan Anh

Trung tâm kinh doanh
Nhân viên xuất sắc
image

Đinh Thị Ngọc Mai

Trung tâm kinh doanh
Nhân viên xuất sắc
image

Lê Quang Huỳnh Đức

Ban sự kiện
Nhân viên xuất sắc
image

Lý Thị Hường

Trung tâm vận hành
Nhân viên xuất sắc
image

Nguyễn Diệu Hương

Trung tâm kinh doanh
Nhân viên xuất sắc
image

Nguyễn Thành Long

Trung tâm Marketing
Nhân viên xuất sắc
image

Phạm Mai Phương

Trung tâm Marketing
Nhân viên xuất sắc
image

Phạm Thị Ánh

Ban Tài chính - Kế toán
Nhân viên xuất sắc
image

Trần Thị Hương

Trung tâm kinh doanh
Nhân viên xuất sắc
wBooking Miền Trung

VINH DANH CẤP CÔNG TY

image

Đoàn Thị Hương

Ban Tài chính - Kế toán
Nhân viên xuất sắc
wBooking Miền Nam

VINH DANH CẤP CÔNG TY

image

Cao Xuân Lực

Trung tâm CNTT
Nhân viên có thâm niên gắn bó (5 năm)
image

Nguyễn Thị Phương Thuỳ

Ban Tài chính - Kế toán
Thủ lĩnh xuất sắc
image

Đặng Xuân Khoa

Trung tâm CNTT
Nhân viên xuất sắc
image

Nguyễn Thị Yến Ngọc

Ban Nhân lực - Pháp chế
Nhân viên xuất sắc
image

Nguyễn Thị Yến Tiên

Phòng Kinh doanh
Nhân viên xuất sắc
vNews

VINH DANH CẤP CÔNG TY

image

Lương Thị Nhật Lệ

Ban truyền thông
Nhân viên xuất sắc
VGolf Travel

VINH DANH CẤP CÔNG TY

image

Lê Thị Hưởng

VGolf Travel
Nhân viên xuất sắc
Zalo logo
Zalo
Hotline
Gửi yêu cầu hỗ trợ

Liên hệ